zpd-dvory@zpd-dvory.sk
Zavolajte nám: +421 905 354 896
Pon - Pia - 8:00 - 16:00

O nás


Juh Slovenska bol povestný svojimi paradajkami, chutné s vynikajúcou aromatikou, plne zodpovedali predstave rajského ovocia. Vynikajúca akosť sa premietala aj do kvality rajčinového pretlaku, ktorého výroba sa datuje od roku 1991. 

 

Naše Zeleninársko potravinárske družstvo vzniklo v roku 2004 delimitáciou veľkého poľnohospodárskeho družstva Dvory nad Žitavou. Rozdelením vznikli štyri nové subjekty - naše ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo, VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo, OVD - Ovocinárske družstvo a ostalo aj hlavné družstvo - Združenie agropodnikateľov, družstvo  Dvory nad Žitavou,“ . 

 

ZPD – Zeleninársko  potravinárske družstvo v Dvoroch nad Žitavou hospodári na 385 hektároch poľnohospodárskej pôdy. Predmetom činnosti družstva je podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe predovšetkým v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby a poľnej výroby. Nosnou činnosťou spoločnosti je pestovanie rajčín, pšenice a kukurice. kľúčovou produkciou je pestovanie priemyselných rajčín na ploche  100 - 150 ha, ktoré sa následne spracúvajú vo vlastnej rajčinovej linke na rajčinový pretlak. Ďalej sa zaoberáme výrobou priesad zeleniny a kvetín na jarnú výsadbu, pestovaním hlúbovej, listovej a plodovej zeleniny, a takisto sa špecializuje aj na výrobu rajčinového osiva. Súčasťou výrobnej diverzifikácie je pestovanie a spracovanie ovocia na ovocné pyré. Družstvo má 20 členov a pracovníkov. Rajčinový pretlak  a jablčné pyré dodáva tak na slovenský ako aj zahraničný trh. Je držiteľom certifikátov kvality a jeho pretlak sa považuje za špičkový produkt.

 

 

 

Celkový počet pracovníkov v Zeleninársko potravinárskom družstve v pracovnom pomere je 20 

 

Pracovné pozície:

1. pracovník rastlinnej výroby,  traktorista , obsluha strojov- 14 zamestnancov

2. obsluha spracovateľskej linky  – 2 zamestnanec

3. riadiaci pracovník rastlinnej výroby– 1 zamestnanec

4. riadiaci pracovník potravinárskej výroby – 1 zamestnanec

5. účtovníčka – 1 zamestnanec

6. menežér – 1 zamestnanec

 

 

Opis ZPD - Zelininársko potravinárskeho družstva

Zeleninárske a potravinárske družstvo v Dvoroch nad Žitavou vzniklo v roku 2004, keď sa na základe delimitácie vyčlenilo z bývalého ZAD Dvory nad Žitavou. Predmetom činnosti družstva je podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe predovšetkým v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby a poľnej výroby. Nosnou činnosťou spoločnosti je pestovanie rajčín, pšenice, kukurice, zemiakov a výrobou zeleninových a kvetových priesad. Rajčiny následne spracúvame na rajčinovej linke na rajčinový pretlak a súčasťou výrobnej diverzifikácie je spracovanie ovocia na ovocné pyré, podnik má prenajatý 12-hektárov sadov. Veľkosťou obhospodarovanej plochy spoločnosť patrí medzi stredných pestovateľov v regióne. Spoločnosť pracuje na princípe jednoduchej vertikálnej organizačnej štruktúry pozostávajúcej z 3 úrovní, kde na najvyššej úrovni sú majitelia resp. konatelia spoločnosti, ktorí riadia technických pracovníkov. Počet stálych zamestnancov sa dlhodobo pohybuje okolo 20. Stredný manažment tvoria pracovníci, ktorí sú vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaní. Títo zabezpečujú administratívno-technické a riadiace práce na úseku rastlinnej výroby a úseku mechanizácie rastlinnej výroby. 

 

15
+

rokov na trhu

150

hektárov pôdy

20

pracovníkov

2345

ton paradajok